Dekarbonizace

Dekarbonizace s produkty BG

Používáním jakéhokoliv (starého i nového) vozidla dochází k zanášení motoru karbonem (karbonovými úsadami), který vzniká vlivem působení vysokého tepla na palivo i mazivo. Přítomnost karbonu v motoru způsobí snížení jeho výkonu a naopak zvýšení spotřeby a emisí. Problém s karbonem v motoru lze účinně vyřešit dekarbonizací motoru.

Dekarbonizace motoru je chemicko-technický postup, při kterém dochází k odstranění karbonu z motoru za pomoci speciálních přípravků, případně přístrojů dle Vámi zvolené varianty dekarbonizace. BG přípravky na dekarbonizaci motoru jsou špičkou ve své třídě a jsou vyvíjeny ve spolupráci s výrobci automobilů Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault, atd.

Přístroj pro benzínové motory

Velikou výhodou dekarbonizace (ve srovnání s jinými způsoby údržby motoru) je rychlost provedení celého procesu a především při ní není nutné motor rozebírat.

Po provedení dekarbonizace motoru doporučujeme používat BG přípravky každých cca 15 000 km (při výměně oleje), aby se zabránilo opětovnému usazování karbonových úsad.

Dekarbonizace motoru a pravidelné používání BG přípravků odstraní problémy s nepravidelným chodem motoru, sníží spotřebu a emise, zvýší výkon motoru a prodlouží životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic.

Dekarbonizaci lze provádět dvěma způsoby

Profesionální dekarbonizace, která se provádí v PMK autoservisu pomocí speciálních BG přístrojů se provádí u motorů, které mají najeto více než 50.000 km nebo při znatelných obtížích. Také servis sacího systému lze dělat jen touto cestou.

Kompletní dekarbonizace (sada tří výrobků v jednom balení) je preventivní servis, který se provádí každých 15.000 km (při výměně oleje) od nového vozu a nebo po Profesionální dekarbonizaci. Tento pravidelný preventivní servis zajistí, že se v motoru nebudou úsady vytvářet, motor bude vždy v dobré kondici a nebude nutné již provádět Profesionální přístrojovou dekarbonizaci. Touto cestou nelze udělat dekarbonizaci sacího systému, ta se provádí pouze profesionální dekarbonizací.

Rozdílný proces dekarbonizace u naftových a benzínových motorů

Jelikož konstrukce naftových a benzínových motorů je odlišná, tak BG dekarbonizace je přesně nastavena na jednotlivé motory a jejich požadavky, aby byla účinnost 100%. Produkty BG jsou vyvíjeny ve spolupráci s výrobci automobilů Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault, atd.

Filtr pevných částic – DPF

Nejnovější emisní limity automobilů se již neobejdou bez technologie filtru pevných částic – DPF. Tento filtr zachycuje pevné částice a nespalitelné zbytky (popel). Vlivem zanášení motoru karbonem (vstřikování, spalovací komora, olejový systém) dochází ke špatnému spalovaní paliva, pronikání motorového oleje do spalovacího prostoru. Začínají se tvořit saze, které zachytí filtr pevných částic a dochází k jeho rychlému zanesení. Pokud množství sazí dosáhne určité hranice, již nepomůže ani automatická regenerace filtru a elektronika nahlásí chybu, která znemožní další jízdu. V tomto okamžiku následuje demontáž a čištění filtru pevných částic nebo jeho výměna. To je časově a finančně náročný proces.

Jedinečný a patentově chráněný přístroj BG 9300spolu se speciálním a vysoce účinným přípravkem BG 2851 efektivně odstraní saze a karbonové úsady ze sacího systému a DPF filtru. Celý proces čištění filtru pevných částic probíhá za chodu motoru, kdy se během 50 minut efektivně a absolutně bezpečně odstraní nahromaděné uhlovodíkové úsady (saze). Po aplikaci je již DPF filtr opět v dobré kondici. Naše unikátní technologie předchází drahým výměnám zanesených filtrů pevných částic nebo nebezpečnému mechanickému vytloukání. Speciální složení nevytváří nebezpečné látky, kouř ani škodlivý zápach. Filtr není nutné proplachovat další kapalinou nebo mechanicky čistit. Celý proces čištění filtru pevných částic se provádí přímo na voze bez složité demontáže.
Jedním krokem dekarbonizace sacího systému, výfukového systému, EGR systému a DPF filtru.

Více o dekarbonizaci na https://www.bg-care.cz/